Aud Rudshagen

Vedic Art® - Å være et skapende menneske

Jeg er utdannet lærer, spesialpedagog, "museumspotet" (folklorisitikk og museumskunnskap UiO) og forteller. Jeg har arbeidet 14 år i grunnskolen og 19 år som museums-pedagog og museumsleder.

Kreativ utfoldelse har alltid vært viktig for meg. Jeg har danset 5 rytmer* siden 1997 og har bakgrunn som lærer i fortellende dans** fra Vestjylland højskole -99.

I 2009 hadde jeg mitt første møte med Vedic Art.
Dette ble et viktig møte. Jeg har alltid likt å tegne og hatt lyst til å skape bilder på fritiden. Jeg hadde gått ulike kurs innenfor rammen av den tradisjonelle kunstskolen uten å finne det jeg søkte. Vedic Art har hjulpet meg forbi hindrende ønsker om prestasjon og kontroll, og gitt meg en vei til større frihet: Frihet fra krav, sammenligning og egne forventninger. Men Vedic Art handler om mer enn å skape bilder. Jeg opplever at en ny fred kan vokse i meg når jeg arbeider med Vedic Arts prinsipper. Og maling i denne tradisjonen meg glede: fargeglede og uttrykksglede! Å undervise og bringe denne unike metoden videre er kanskje den aller største gleden for meg.

Gabrielle Roth's 5 rytmer® De fem rytmene er grunnleggende livsrytmer. Det er en dansepraksis som gjør at vi jo mer vi danser jo mer tillit kan vi finne til å slippe oss til i livene våre og "la oss danse". Metoden handler ikke om å lære spesielle trinn eller en bestemt danseteknikk, men gir en grunnstruktur som hjelper oss å komme i bevegelse og å huske og fornye forbindelsene til alt vi er.

** Fortellende dans rituell dans er en kollektiv sirkeldans der man sammen danser en fortelling: en myte. Mytens kvaliteter, arketyper og grunnstrukturer erfares og utforskes i et fritt, skapende arbeid mellom danserne. Metoden er gjenoppvekket fra muntlig folketradisjon og utviklet av Brita Haugen, forteller, skuespiller, teolog og forfatter, Danmark.