Maling for glede!

Vedic Art og Yogart

VÅR 2022

Vedic Art Grunnkurs del 1

Fredag  22. april kl 17.00 - 20.00
Lørdag  23. april kl 10.00 - 17.00
Søndag 24. april kl 10.00 - 17.00

Pris kr 2 000 Deltagerne holder selv utstyr og lunsj.
Max 3 deltagere 

Vedic Art Grunnkurs del 1 og 2 

Fredag 27. mai kl 17.00 - 20.00
Lørdag 28. mai kl 10.00 - 17.00
Søndag 29. mai kl 10.00 - 17.00

Fredag 3. juni kl 17.00 - 20.00
Lørdag 4. juni kl 10.00 - 17.00
Søndag 5. juni kl 10.00 - 17.00

Pris kr 2000 Deltagerne holder selv utstyr og lunsj
Max 3 deltagere

Påmelding: audrudshagen@gmail.com

Grunnkurs del 1 og 2 utgjør tilsammen fullstendig grunnkurs. Etter å ha gjennomført dette kan man delta på fortsettelseskurs. For oversikt over  fortsettelseskurs se https://www.vedicart.no/kurskalender